ماستیک گرم ریز درزگیری

HOT APPLIED SEALANT

# # #

ماستیک گرم ریز درزگیری

جهت مشاهده قیمت و جزئیات فنی,روی تصویر محصول مورد نظرکلیک نمایید.

  • MEI102(مناسب برای اقلیم سرد)
    MEI102(مناسب برای اقلیم سرد)
  • MEI200(مناسب برای  اقلیم گرم و معتدل)
    MEI200(مناسب برای اقلیم گرم و معتدل)