پروژه ‌ها

درزگیری,درزگیر,قیر,ماستیک,پلیمر,ماراتن,marathon,ایرانیان,آسفالت ,پروژهای درزگیری,پیمانکاری درزگیری,پروژهای درز گیری آسفالت

قیر پلیمری, ماستیک پلیمری, درزگیری آسفالت

# # #

برخی از پروژهای شاخص درز گیری انجام شده در سطح کشور بوسیله مواد و تجهیزات و ماشین‌آلات شرکت قیر پلیمر ایرانیان

 

 

پروژه :  درزگیری ترکهای طولی و عرضی باند فرودگاه زاهدان با قیر پلیمری

کارفرما : شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور.

ارگان نظارت : فرودگاه زاهدان.


پروژه :  درزگیری ترکهای طولی و عرضی باند فرودگاه شاهرود.

کارفرما : شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور.

ارگان نظارت : فرودگاه شاهرود


پروژه : درزگیری ترکهای طولی و عرضی محور زاهدان_سفیدآبه

کارفرما : اداره کل راه و ترابری استان سیستان و بلوچستان

ارگان نظارت : معاونت راهداری


پروژه : درزگیری ترکهای طولی و عرضی محور همدان_زرن.

کارفرما : اداره کل راه و ترابری استان همدان.

ارگان نظارت : معاونت راهداری


پروژه: درزگيري سطوح پروازي و تاكسي وي  فرودگاه شیراز

كارفرما: اداره ساختمان شركت فرودگاههاي كشور (شرکت سطح راهان)


پروژه: درزگيري تركهاي سطوح آسفالتی استان گیلان 

كارفرما: اداره راه و ترابری استان گیلان

پروژه: درزگيري تركهاي سطوح آسفالتی شهر قم (چهار منطقه)

كارفرما: شهرداري قم


پروژه: درزگيري تركهاي سطوح آسفالتی محورهای شیراز – فیروزآباد و شیراز - مرودشت

كارفرما: اداره کل راه و ترابری استان فارس


عنوان پروژه: درزگيري تركهاي سطوح آسفالتی محور کرمانشاه – کامیاران – سر پل ذهاب

كارفرما: اداره کل راه و ترابری استان کرمانشاه


عنوان پروژه: درزگيري تركهاي سطوح آسفالتی محور گچساران - دهدشت

كارفرما: اداره کل راه و ترابری استان کهکیلویه و بویر احمد


پروژه: درزگيري تركهاي سطوح آسفالتی محور زاهدان – سفید آبه

كارفرما: اداره کل راه و ترابری استان سیستان و بلوچستان


پروژه: درزگيري تركهاي سطوح آسفالتی بزرگراههای شهر تهران

كارفرما:  سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران


پروژه: درزگيري تركهاي سطوح آسفالتی شهرداری منطقه 11

كارفرما: شهرداری منطقه 11 تهران


پروژه: درزگيري تركهاي سطوح آسفالتی شهرداری منطقه 6

كارفرما: شهرداری منطقه 6 تهران