انواع قیر و قیر پلیمری

قیر پلیمری,ماستیک گرم ریز,ماشین آلات درزگیری,ماستیک درز گیری,ماستیک درز گیری آسفالت,ماشین آلات راه,ماشین آلات راه سازی,ماشین آلات ترمیم راه,ترمیم آسفالت,قیر پلیمر ایرانیان,دستگاه درزگیری,دستگاه درزگیری آسفالت,دستگاه تراش بتن,دستگاه تراش آسفالت,ماستیک پلیمری,ماستیک درزگیری,قیر پلیمر,ماشین‌آلات کارکرده درزگیری,ماشین‌آلات ترمیم آسفالت,ترمیم درز انبساط پل,ماستیک درز بتن,ماستیک درزگیری گرم ریز,ماستیک درزگیری پل,ترمیم ژوئن پل,ماستیک درز انبساط,درزگیری درز انبساط,درزگیری ترک آسفالت,درزگیری افقی,درز انبساط پل,قیر اصلاح شده,قیر اصلاح شده با پلیمر,قیر،پلیمر,روکش آسفالت,میکروسرفیسینگ,چیپسیل,قیر پاش,فلاسک قیر,دستگاه درز گیر آسفالت,گروه ماراتن قشم,ماستیک درزگیر,ماستیک درزگیر گرم,ماستیک درزگیر گرم ریز,ماستیک درزگیر پل,ماستیک درزگیر درز انبساط,ماستیک درزگیر درز انبساط پل,ماستیک درزگیر آسفالت,ماستیک درزگیر پلیمری,ماستیک درزگیر آسفالت پلیمری,ماستیک پلیمری درزگیر,ماستیک درزگیر پلیمری گرم,ماستیک پلیمری درزگیر گرم ریز,لکه گیری آسفالت,لکه گیری پلیمری,درز پلیمری,درزگیری و لکه گیری پلیمری,ماستیک لکه گیری,ماستیک لکه گیری پلیمری,درزگیری آسفالت,ماستیک درزگیر ,درز انبساط پلیمری,اجرای درز انبساط پلیمری,درز انبساط پلیمری پل,د,درزگیری پلیمری,درزگیری قیر پلیمری,دستگاه درزگیر پلیمری,دستگاه تزریق پلیمر گرم‌ریز,ماستیک پلیمریmei200,ماستیک پلیمریmei102,قیر درزگیری,کارخانه قیر پلیمری,کارخانه قیر درزگیری,کارخانه قیر پلیمر ایرانیان,کارخانه تولید قیر پلیمری,کارخانه تولید ماستیک درزگیری,کارخانه تولیدی قیر پلیمر ایرانیان,شرکت قیر پلیمر ایرانیان,دستگاه درزگیری آسفالت قیر پلیمر ایرانیان,ماستیک پلیمر قیر پلیمر ایرانیان,ماستیک ترمیم آسفالت,ماستیک ترمیم آسفالت قیر پلیمر ایرانیان,فروش ماشین‌آلات ترمیم آسفالت,فروش ماشین‌آلات ترمیم آسفالت شرکت قیر پلیمر ایرانیان,فروش ماستیک گرم ریز درزگیری آسفالت,فروش ماستیک گرم ریز درزگیری آسفالت قیر پلیمر ایرانیان,ماشین‌آلات راه قی پلیمر ایرانیان,ترمیم آسفالت قیر پلیمر ایرانیان,دستگاه تراش آسفالت قیر پلیمر ایرانیان,درزگیری پلیمری درز انبساط پل,درزگیری پلیمری درز انبساط پل قیر پلیمر ایرانیان,کارخانه تولید ماستیک درزگیری آسفالت قیر پلیمر ایرانیان,قیر پاش قیر پلیمر ایرانیان,فلاسک قیر قیر پلیمر ایرانیان,دستگاه لکه گیر تابشی قیر پلیمر ایرانیان,بزرگترین تولید کننده ماستیک درزگیری آسفالت,تولید کننده قیر پلیمری,تولید کننده ماستیک درزگیری,qpi,Qpi factory,Qpi قیر پلیمری,ماستیک درزگیری آسفالت qpi,ماستیک درزگیری mei,ماستیک درزگیری mei102,ماستیک درزگیری mei200,qpi company,درزگیری پلیمری بتن,قیر پلیمری قیر پلیمر ایرانیان,ماستیک قیر پلیمر ایرانیان,www.qpi-co.com,تولید قیر پلیمری,تولید قیر پلیمری ترمیم آسفالت,تولید کننده قیر پلیمر درزگیری ترمیم آسفالت,درزگیری آسفالت پلیمری,اجرای درزگیری آسفالت,دستگاهای درزگیری آسفالت,مواد درزگیری آسفالت,ماستیک درزگیری آسفالت,قیر پلیمری درزگیری آسفالت,تولید قیر پلیمری درزگیری آسفالت,اجرای درز انبساط پلیمری پل,ماستیک پلیمری ترمیم آسفالت,ماستیک پلیمری گرم ریز,ماستیک پلیمری گرم ریز تک جزئی,ماستیک پلیمری ترمیمی آسفالت,ماستیک پلیمری ,ماستیک درزگیری پلیمری,تولید ماستیک ترمیم آسفالت,صادرات ماستیک پلیمری,صادرات ماستیک درزگیری,صادرات قیر پلیمری,صادرات ماشین‌آلات درزگیری,صادرات ماستیک درزگیری آسفالت,ترمیم ترک آسفالت,درزگیر آسفالت قیر پلیمر ایرانیان,ماستیک پلیمری قیر پلیمر ایرانیان,ماستیک گرم ریز قیر پلیمر ایرانیان,ماشین‌آلات ترمیم آسفالت قیر پلیمر ایرانیان,درزگیری پلیمری آسفالت قیر پلیمر ایرانیان,تولید کننده ماستیک ترمیم آسفالت,لکه گیری پلیمری قیر پلیمر ایرانیان,ماراتن قیر پلیمر ایرانیان,روکش آسفالت قیر پلیمر ایرانیان,ماشین‌آلات راهسازی قیر پلیمر ایرانیان,نمایندگی ماراتن کانادا,نمایندگی ماراتن,ماراتن قشم,قیر پلیمیری,ماستیک پلیمری درزگیری,قیر پلیمری درزگیری,دستگاه تزریق قیر پلیمری,دستگاه درزگیری قیر پلیمری,تجهیزات درزگیری آسفالت,ماشین‌آلات درزگیری آسفالت,ماشین‌آلات درزگیری,قطعات ماشین‌آلات درزگیری,نمایندگی ماشین‌آلات درزگیری,mei200,mei102,ماستیک درزگیر مناسب اقلیم گرم,ماستیک درزگیر مناسب اقلیم سرد,ماستیک درزگیر مناسب اقلیم معتدل,ترمیم رویه آسفالت,ترمیم خرابی آسفالت,ترمیم درز انبساط,ماشین‌آلات درزگیری پلیمری,شرکت قیر پلیمر,شرکت قیر پلیمری ایرانیان,قیرـپلیمرـایرانیان,Qpi co,Qpi company,j,تولید ماستیک درزگیری,تولید ماستیک درزگیری آسفالت,تولید کننده ماستیک درزگیری آسفالت,تولید کننده مواد ترمیمی آسفالت,تولید مواد درزگیری,تولید مواد درزگیری آسفالت,صادرات ماشین‌آلات درزگیری آسفالت,صادرات ماستیک درزگیری گرم ریز,ماستیک درزگیری آسفالت تک جزئی

شرکت قیر پلیمر ایرانیان تولید کننده قیر پلیمری(ماستیک درزگیری)

# # #

 قیر دمیده:

قير، سنگين­ترين برش نفت خام و يكي از پيچيده­ترين اجزاي آن، به رنگ تيره، به اشكال جامد، نيمه جامد يا ويسكوز و با منشاء طبيعي يا توليدي مي­باشد. عمدة اجزاي سازندة قير از تركيبات هيدوركربوري با وزن مولكولي بالا تشكيل شده كه شامل مواد روغني، رزين و آسفالتين­ها مي­باشد. اين ماده از نظر شيميايي داراي تركيبي بسيار پيچيده است و داراي خواص فيزيكي از جمله چسبندگي و ضد رطوبتي بوده و در دي‌سولفيد كربن حل مي­شود.
در برخي از كشورها، واژة آسفالت(Asphalt) معادل با واژه قير (Bitumen) به كار برده مي­شود، اما در ايران، آسفالت بيشتر به معني مخلوطي از قير و ماسه كه در راهسازي كاربرد دارد، مورد استفاده قرار مي­گيرد.

قيرهاي راهسازي را معمولاً بر اساس درجة نفوذ يا نفوذپذيري (Penetration) دسته­بندي مي­نمايند. درجة نفوذ يك مادة قيري، بيانگر قوام و استحكام آن مي­باشد كه به صورت تعداد واحد نفوذ (يك دهم ميلي­متر) يك سوزن استاندارد قائم در يك نمونة قير و در شرايط معيني از زمان و وزن روي سوزن و دما تعريف مي­گردد. معمولاً درجة نفوذپذيري قيرها را 25 درجة سانتي­گراد با وزنة 100 گرمي و در مدت 5 ثانيه اندازه­گيري مي­نمايند. قيرهاي راهسازي كه در ايران ساخته مي­شود، "60 به 70" و "85 به 100" مي­باشد كه اين اعداد بيانگر محدودة درجة نفوذ قيرها مي­باشد.

 

قیر محلول:

 قيرهاي محلول، يا قيرهاي پسبرگشته از حل كردن قيرهاي خالص در حلالها يا روغنهاي نفتي به دست مي­آيد. نوع وكيفيت قيرهاي محلول به كيفيت قيرهاي خالص اصلي، نوع حلال و مقدار حلال بستگي داردهر اندازه مقدار حلالهاي نفتي در قير محلول زيادتر باشد، رواني آن بيشتر استمعمولاً درصد حلال مصرفي در قيرهاي محلول ايران از ۱۰تا ۵۰درصد تغيير مي­كند. بهعبارت ديگر، درصد وزني قيرهاي خالص در قير محلول، حدود ۵۰تا ۹۰درصداست.

   عدم دسترسي به وسايل گرم­كننده قير، تجزيه شدن قير در حرارتهاي بالا، سرد شدن قير در هنگام كار، عدم امكان نفوذ آن در مواد معدني متخلخل، لزوم ايمني كارگران، آتش­سوزي و صرف وقت باعث مي­شود كه در بعضي موارد از قيرهاي محلول استفاده شود. قيرهاي محلول در راهسازي براي اندودهاي سطحي، نفوذي، آسفالت سطحي، آسفالت سرد كارخانه­اي و يا مخلوط در محل مصرف مي­شود. قيرهاي محلول برحسب سرعت گيرش و نوع حلال به سه گروه زير تقسيم مي­گردند:

- قيرهاي زود گير:

   اگر از بنزين براي حل كردن قير خالص استفاده شود قير محلول را زودگير مي­نامند زيرا حلال موجود در قير، در مدت كمي بعد از مصرف قير محلول، زود تبخير شده و قير اصلي بر جاي مي­ماند. قيرهاي زودگير برحسب تندرواني، در چهار نوع RC-70     ، RC-250     ، RC-800 ، RC-3000 مي باشند كه اعداد پسوند معرف كندرواني قير بر حسب سانتي­استوكس است. 

- قيرهاي كندگير:

   قيرهاي كندگير از حل كردن قيرهاي خالص در نفت سفيد تهيه مي­شود كه سرعت تبخير نفت از بنزين كندتر و طولاني­تر است.

   قيرهاي كندگير به پنج نوع درجه­بندي مي­شوند كه كندرواني آنها در ۶۰درجه سانتي­گراد از حداقل ۶۰تا ۶۰۰۰سانتي­استوكس تغيير مي­­كند.

- قيرهاي ديرگير:

   قيرهاي محلول ديرگير را علاوه بر حل كردن قير خالص در روغن­ها و حلالهاي ديرگير نفتي مانند گازوئيل يا نفت سياه، مي­توان مانند قير خالص، مستقيماً از تقطير نفت خام به دست آورد. در حالت اخير قيرهاي ديرگير را روغن راه مي­نامند كه هنوز بخش روغن موتور نفت خام از آن جدا نشده است. گيرش روغن راه بعد از مصرف، مدت زيادي طول مي­كشد. در واقع اين روغنها در شرايط آب و هواي عادي تبخير نمي­شود، بلكه تغيير شكل مولكولي در آنها بوجود مي­آيد كه نسبتاً تدريجي و طولاني است. از قيرهاي محلول در ايجاد پوششهاي اوليه بر روي زمين و بعنوان چسب بين دولايه آسفالت استفاده مي­شود و شرايط كاربرد اين نوع مواد بستگي به شكل اندازه، سخت بودن، متخلخل بودن سنگ، زمان لخته شدن و شرايط جوي محيط دارد كه نوع مورد نياز بر مبناي عوامل موجود و طبق توصيه مهندسين راه انتخاب و بكار مي­رود. 

 

قیر امولسیونی:

آب و قیر با یکدیگر مخلوط نمی­شوند اما تکنولوژی ساخت امولسیون این فرآیند را امکان­پذیر ساخته است که درصد متنابهی از قیر در فاز پیوسته آب پراکنده شود. تركيبي به نام امولسیفایر، ذرات قیر را به صورت باردار (بار الکتریکی)در فاز پیوسته آب معلق و پایدار نگه می­دارد. در این مخلوط، قير در آب حل نشده بلکه بصورت گلبولهايی بسيار ريز در آب شناور می­شود.در بعضی موارد ممکن است همراه با امولسيفاير، ماده پایدار کننده نیز استفاده گردد. امولسیونهای قیری عمدتاً از نوع امولسیونهای روغن در آب هستند که قیر در فاز آب پراکنده می­باشد. در این نوع امولسیونهای قیری، مقدار قیر بستگی به کاربرد آن دارد که معمولاً از حداقل ۵۵درصد تا حداکثر ۶۵درصد تغییر می­کند. 

مزايای امولسيونهای قير نسبت به قیرهای محلول عبارتند از :

۱-عدم نياز به فرآيند گرمادهی هنگام استفاده

۲-عدم نياز به حلالهای نفتی

۳-عدم آتشگيری هنگام نگهداری و حمل و اجرا

۴-عدم آلودگی محيط زيست

۵-امکان کاربرد در شرايط مرطوب

۶-کاربردهای گسترده در راهسازی و راهداری

امولسيونهای قيری از نظر سرعت شکسته­شدن به سه دسته تندشکن(RS )، کندشکن(MS)، ديرشکن (SS)و از نظر بارالکتريکی ذرات معلق قير به سه نوع کاتيونيک،آنيونيک و غيريونی طبقه­بندی می­گردند.

 

قیر قطرانی:

انواع قیر از لحاظ شیمیائی طبقه بندیهای مختلفی برای قیر صورت گرفته كه دو مورد از مرسوم ترین آنها طبقه بندی بر اساس طبیعی یا نفتی بودن قیر و مورد مرسوم تر بر اساس نوع منبع تامین كننده قیر یعنی نفت یا ذغال سنگ یا چوب می باشد .
(Tar) قیرقطران این نوع قیر به دلیل تشابه ظاهری و كاربرد مشابه با قیر نفتی گاهی با یك اسم شناخته می شوند . چون منبع تهیه این نوع قیر با قیر نفتی متفاوت است ، تركیب  یمیائی و خواص فیزیكی متفاوتی دارد كه در نتیجه یك لغت عمومی برای مایعاتی است كه Tar. رفتاری متفاوت در هنگام استفاده و عملكرد در سرویس دارد از سوزاندن مواد آلی طبیعی مثل چوب یا ذغال سنگ و تقطیر تخریبی آنها در غیاب هوا می باشد . دو نوع قیر قطرانی با توجه به نوع فرآیند از سوزاندن یا كربونیزاسیون ذغال سنگ میتوان تهیه كرد  :١. یك فرآیند كه حاصل آن قیری با در صدبالائی از آروماتیك ها ست قیری كه در دمای ٦٠٠درجه سانتی گراد بدست می آید و دارای در صد پائین تری آروماتیك است كه پس از سرد كردن بخارات و جداسازی برشهای روغنی مواد باقیمانده قیر ذغال سنگ است .
BS  با برشهای روغنی بدست می آید و در استاندارد Pich از اختلاط (Refinedtar) قیر قطرانی پالایشگاهی تولید می شده كه پس از tar و pich دارای ٨ گرید مختلف میباشد . در عصر انقلاب صنعتی اروپا مقدار زیادی پیدایش منابع نفت و گاز ، ذغال سنگ تقریبا"كنار گذاشته شده و مصرف آن بسیار كاهش یافته است .
امروزه ٩٠ %از این محصولات در چهار گروه كاربردی راهسازی ، خاكه ذغال قالبی، الكترودهای ذغالی و لعاب و روكش لوله ها استفاده میگردد ولی استفاده از قیر های حاصل از ذغال سنگ پالایشگاهی در جاده ها فقط محدود به مخلوط برای پوششهای سطحی میباشد و این بدان دلیل است كه این قیر ها در دمای پائین محلول تر و عملكرد بهتری دارند و در نتیجه چسبندگی بهتری ایجاد میكنند ولی ضعف اصلی این قیر ها حساسیت حرارتی بیشتر آن نسبت به قیر نفتی میباشد .

 

قیر طبیعی:

وقتي كه مواد فرار نفت خام موجود در اعماق زمين، به مرورزمان و در برابر عوامل جوي تبخير شود، ماده سياهي از آن برجاي مي­ماند كه قير طبيعينام دارد. در حقيقت قيرهاي طبيعي مواد هيدروكربني سنگيني هستند كه بر اساس نحوهتشكيل، خواص فيزيكي، حلاليت در تتراكلريدكربن و تركيب شيميايي بهگروههاي مختلفي مانند پيروبيتيومن آسفالتيك(Asphaltic Pyrobitumen    )، پيروبيتيومن غيرآسفالتيك (Asphaltic Pyrobitumen Non    )، آسفالتيت (Asphaltite ) و غيره تقسيم­بندي شده و اين گروهها نيز خود به شعبه­هايمختلفي تقسيم­بندي مي­شوند. مثلاً آسفالتيت­ها به سه گروهگيلسونيت(Gilsonite)، گراهاميت (Grahamite) و گلانس­پيچ (Glance pitch) تقسيم مي­گردند كه گروهگيلسونيت از جمله مرغوبترين و مشهورترين گروههاي قير طبيعي مي­باشد. اين ماده برحسب درصد خلوص و ميزان عمر و غيره به حالتهاي فيزيكي مايع، نيمه­جامد و جامد و باحلاليتهاي متفاوت در حلال تتراكلريدكربن وجود دارد و برخي از انواع آن مستقيماًقابل استفاده بوده و برخي ديگر بايستي مورد فرآوري قرار گرفته و يا پس از اختلاط باقير نفتي مورد استفاده قرار گيرد. معادن عمده قير طبيعي در كشورهاي كانادا،ونزوئلا، روسيه، ترينيداد، استراليا، عراق و ايران وجود دارد

 

قیر پلیمری:

از ترکیب قیر با پلیمر و افزودنی‌های دیگر به منظور تصحیح خواص و عملکرد قیر،قیر. پلیمری تولید میشود.

پلیمرها زنجیره­های بلندی از موادآلی هستند که از قسمت­های کوچکتری به نام منومر تشکیل شده­اند و دارای خصوصیات منحصر به فردی هستند که عبارتند از: 

دارای دمای انتقال درجه دومی به نام Tg می­باشند.

دارای جرم مولکولی متفاوت و توزیع جرم مولکولی می­باشد.

ماده­ای ویسکوالاستیک بوده و به همین خاطر دارای مکانیزم­های استهلاک تنشی فراتر از مواد دیگر می­باشد.

نسبت جرم به خواص آن در مقایسه با مواد دیگر بسیار بالاست بهطوریکه می­توان پلیمر­هایی با یک ششم وزن فولاد ساخت که مدولی بیش از فولاد داشته باشد.

انواع پلیمرها:

پلیمرها به سه دسته کلی زیر تقسیم می­شوند:

ترموپلاستیک­ها

ترموست­ها

ترموپلاستیک الاستومرها

پلیمرهای ترموپلاست: 

این دسته از پلیمرها در دماهای اختلاط و اجرا مشکلی نداشته و از گرانروی مناسبی برخوردار می­باشند اما در اجرا خواص بهینه لازم را برای بهبود خواص قیر دارا نیستند.

پلیمرهایالاستومر:

این گونه پلیمرها در دماهای بهروری مناسب بوده و خواص لازم را برای قیر تأمین می­نمایند ولی در دمای اختلاط و اجراگرانروی بسیار بالایی داشته و این دو عمل را با مشکل مواجه می­کند.

پلیمرهای ترموپلاستالاستومر:

این پلیمرها که جهت اختلاط با قیرسنتز شده­اند جدیدترین و مؤثرترین پلیمرها برای تغییر خواص قیر خصوصاً برای مصارف راهسازی می­باشند. مشکلات و نارسایی­هایی که در اختلاط رابرها و پلاستیک­ها با قیر،موجود بوده در این پلیمرها حل شده است.

انواع پلیمرهای ترموپلاستیک الاستومر:

پلی یورتان­ها

کوپلیمر پلی اتر- پلی استر

کوپلیمرهای الفینیک

کوپلیمرهای بلوک استایرنی

polymer-1

شکل ۱- مقایسه نمودارتنش-کرنش پلیمرها

انواع کوپلیمرهای بلوک استایرنیعبارتند از:

 •  SB
 •  ABS
 •  SBS
 •  SEBS
 •  SIS

انواع کوپلیمرهای الفینیک عبارتنداز:

 • - EVA
 • - EMA
 • - EBA

خواص آسفالتهایپلیمری:

خواصی که پلیمرهای ترموپلاستیک الاستومر در بتن­های آسفالتی ایجاد می­نماید:

 1.  خاصیت چسبندگی عالی
 2.   عملکرد در هر دو محدوده دمای بالاو پایین
 3.   ازدیاد طول و قابلیت الاستیسیته
 4.   انعطاف­پذیری بیشتر در دماهای پایین
 5.   مقاومت بهتر در مقابل حرکت وتغییر شکل در دمای بالا
 6.   کاهش حساسیت دمایی
 7.   بهبود در استحکام کششی
 8.   افزایش مدول سختی در دماهای بالا

هم­اکنون ثابت شده است که قیرهای معمولی دیگر جوابگوی نیازهای جاده­ای ما نبوده و نمایش خوبی نیز ندارند و باید ازیک بیندر با خواص برتر استفاده گردد. این باعث می­شود تا فواصل زمانی بین روکش­هازیاد گردد. برای آنکه مشکلات ذکر شده حل گردند قیرهایی که به صورت پلیمری اصلاح شده­اند مخصوصاً آنها که دارای رزین توموپلاستیک الاستومری همانند SBS می­باشند تولید گردیده­اند.

کشورهای مختلف اروپایی از سالهای گذشته به فکر استفاده از آسفالتهای اصلاح شده با پلیمر افتاده­اند تا بتواند جوابگوی نیازهای ترافیکی آنها باشد. البته نوع بخصوص پلیمر مورد استفاده در هر کشورتفاوت می­کند ولی رزین­های ترموپلاستیک الاستومر اکثریت قاطع اصلاح­کننده­­های قیررا تشکیل می­دهند، که مخصوصاً این مسئله در اروپا بخوبی مشهود است. آمار نشانمی­دهد که قیرهای اصلاح شده با موفقیت برای کاربردهای جاده­­ای بالغ بر ۲۵ سال مورداستفاده قرار گرفتند و علی­الخصوص در دهه ۱۳۸۰ دراکثر نقاط جهان برای کاربردهای جاده­­ای برای پوشانیدن سطوح جاده­­ها مورد استفاده قرار گرفتند.

polymer-2

شکل ۲میزان مصرف پلیمر در جهان

قیرهای مصرفی برای طرح مخلوطهایآسفالتی در ایران عموماً از دو نوع ۷۰/۶۰ و یا ۱۰۰/۸۵ انتخاب گردیده که مشخصات وخواص آسفالت تولیدی با آنها به گونه­ای نمی­­باشد که بتواند در برابر تغییر شکل،دمای پایین و بالا و ترک خوردگی از خود مقاومت نشان دهد بنابراین چاره­ای جز اصلاح خواص قیر توسط پلیمرها وجود ندارد.