آزمایش تعیین گرانروی قیرـویسکوزیته

قیر پلیمری,ماستیک گرم ریز,ماشین آلات درزگیری,ماستیک درز گیری,ماستیک درز گیری آسفالت,ماشین آلات راه,ماشین آلات راه سازی,ماشین آلات ترمیم راه,ترمیم آسفالت,قیر پلیمر ایرانیان,دستگاه درزگیری,دستگاه درزگیری آسفالت,دستگاه تراش بتن,دستگاه تراش آسفالت,ماستیک پلیمری,ماستیک درزگیری,قیر پلیمر,ماشین‌آلات کارکرده درزگیری,ماشین‌آلات ترمیم آسفالت,ترمیم درز انبساط پل,ماستیک درز بتن,ماستیک درزگیری گرم ریز,ماستیک درزگیری پل,ترمیم ژوئن پل,ماستیک درز انبساط,درزگیری درز انبساط,درزگیری ترک آسفالت,درزگیری افقی,درز انبساط پل,قیر اصلاح شده,قیر اصلاح شده با پلیمر,قیر،پلیمر,روکش آسفالت,میکروسرفیسینگ,چیپسیل,قیر پاش,فلاسک قیر,دستگاه درز گیر آسفالت,گروه ماراتن قشم,ماستیک درزگیر,ماستیک درزگیر گرم,ماستیک درزگیر گرم ریز,ماستیک درزگیر پل,ماستیک درزگیر درز انبساط,ماستیک درزگیر درز انبساط پل,ماستیک درزگیر آسفالت,ماستیک درزگیر پلیمری,ماستیک درزگیر آسفالت پلیمری,ماستیک پلیمری درزگیر,ماستیک درزگیر پلیمری گرم,ماستیک پلیمری درزگیر گرم ریز,لکه گیری آسفالت,لکه گیری پلیمری,درز پلیمری,درزگیری و لکه گیری پلیمری,ماستیک لکه گیری,ماستیک لکه گیری پلیمری,درزگیری آسفالت,ماستیک درزگیر ,درز انبساط پلیمری,اجرای درز انبساط پلیمری,درز انبساط پلیمری پل,د,درزگیری پلیمری,درزگیری قیر پلیمری,دستگاه درزگیر پلیمری,دستگاه تزریق پلیمر گرم‌ریز,ماستیک پلیمریmei200,ماستیک پلیمریmei102,قیر درزگیری,کارخانه قیر پلیمری,کارخانه قیر درزگیری,کارخانه قیر پلیمر ایرانیان,کارخانه تولید قیر پلیمری,کارخانه تولید ماستیک درزگیری,کارخانه تولیدی قیر پلیمر ایرانیان,شرکت قیر پلیمر ایرانیان,دستگاه درزگیری آسفالت قیر پلیمر ایرانیان,ماستیک پلیمر قیر پلیمر ایرانیان,ماستیک ترمیم آسفالت,ماستیک ترمیم آسفالت قیر پلیمر ایرانیان,فروش ماشین‌آلات ترمیم آسفالت,فروش ماشین‌آلات ترمیم آسفالت شرکت قیر پلیمر ایرانیان,فروش ماستیک گرم ریز درزگیری آسفالت,فروش ماستیک گرم ریز درزگیری آسفالت قیر پلیمر ایرانیان,ماشین‌آلات راه قی پلیمر ایرانیان,ترمیم آسفالت قیر پلیمر ایرانیان,دستگاه تراش آسفالت قیر پلیمر ایرانیان,درزگیری پلیمری درز انبساط پل,درزگیری پلیمری درز انبساط پل قیر پلیمر ایرانیان,کارخانه تولید ماستیک درزگیری آسفالت قیر پلیمر ایرانیان,قیر پاش قیر پلیمر ایرانیان,فلاسک قیر قیر پلیمر ایرانیان,دستگاه لکه گیر تابشی قیر پلیمر ایرانیان,بزرگترین تولید کننده ماستیک درزگیری آسفالت,تولید کننده قیر پلیمری,تولید کننده ماستیک درزگیری,qpi,Qpi factory,Qpi قیر پلیمری,ماستیک درزگیری آسفالت qpi,ماستیک درزگیری mei,ماستیک درزگیری mei102,ماستیک درزگیری mei200,qpi company,درزگیری پلیمری بتن,قیر پلیمری قیر پلیمر ایرانیان,ماستیک قیر پلیمر ایرانیان,www.qpi-co.com,تولید قیر پلیمری,تولید قیر پلیمری ترمیم آسفالت,تولید کننده قیر پلیمر درزگیری ترمیم آسفالت,درزگیری آسفالت پلیمری,اجرای درزگیری آسفالت,دستگاهای درزگیری آسفالت,مواد درزگیری آسفالت,ماستیک درزگیری آسفالت,قیر پلیمری درزگیری آسفالت,تولید قیر پلیمری درزگیری آسفالت,اجرای درز انبساط پلیمری پل,ماستیک پلیمری ترمیم آسفالت,ماستیک پلیمری گرم ریز,ماستیک پلیمری گرم ریز تک جزئی,ماستیک پلیمری ترمیمی آسفالت,ماستیک پلیمری ,ماستیک درزگیری پلیمری,تولید ماستیک ترمیم آسفالت,صادرات ماستیک پلیمری,صادرات ماستیک درزگیری,صادرات قیر پلیمری,صادرات ماشین‌آلات درزگیری,صادرات ماستیک درزگیری آسفالت,ترمیم ترک آسفالت,درزگیر آسفالت قیر پلیمر ایرانیان,ماستیک پلیمری قیر پلیمر ایرانیان,ماستیک گرم ریز قیر پلیمر ایرانیان,ماشین‌آلات ترمیم آسفالت قیر پلیمر ایرانیان,درزگیری پلیمری آسفالت قیر پلیمر ایرانیان,تولید کننده ماستیک ترمیم آسفالت,لکه گیری پلیمری قیر پلیمر ایرانیان,ماراتن قیر پلیمر ایرانیان,روکش آسفالت قیر پلیمر ایرانیان,ماشین‌آلات راهسازی قیر پلیمر ایرانیان,نمایندگی ماراتن کانادا,نمایندگی ماراتن,ماراتن قشم,قیر پلیمیری,ماستیک پلیمری درزگیری,قیر پلیمری درزگیری,دستگاه تزریق قیر پلیمری,دستگاه درزگیری قیر پلیمری,تجهیزات درزگیری آسفالت,ماشین‌آلات درزگیری آسفالت,ماشین‌آلات درزگیری,قطعات ماشین‌آلات درزگیری,نمایندگی ماشین‌آلات درزگیری,mei200,mei102,ماستیک درزگیر مناسب اقلیم گرم,ماستیک درزگیر مناسب اقلیم سرد,ماستیک درزگیر مناسب اقلیم معتدل,ترمیم رویه آسفالت,ترمیم خرابی آسفالت,ترمیم درز انبساط,ماشین‌آلات درزگیری پلیمری,شرکت قیر پلیمر,شرکت قیر پلیمری ایرانیان,قیرـپلیمرـایرانیان,Qpi co,Qpi company,j,تولید ماستیک درزگیری,تولید ماستیک درزگیری آسفالت,تولید کننده ماستیک درزگیری آسفالت,تولید کننده مواد ترمیمی آسفالت,تولید مواد درزگیری,تولید مواد درزگیری آسفالت,صادرات ماشین‌آلات درزگیری آسفالت,صادرات ماستیک درزگیری گرم ریز,ماستیک درزگیری آسفالت تک جزئی

شرکت قیر پلیمر ایرانیان تولید کننده قیر پلیمری(ماستیک درزگیری)

# # #

مقاومت داخلی مایعات را که مانع حرکت و جریان آنها می شود ، ویسکوزیته یا گرانروی و یا کندروانی می نامند. این کندروانی برای مایعات برحسب پوآز سنجیده می شود که همان پاسکال- ثانیه () می باشد. از آنجایی که قیرهایی که در دمای 25 درجه سانتیگراد دارای درجه نفوذ یکسانی هستند ، ممکن است سختی متفاوتی در دماهای بالاتر داشته باشند، ضرورت ایجاد می کند که آزمایشی انجام شود تا این تفاوت ها را به نمایش بکشد.

کندروانی قیر کمیتی است که خواص قیر را در درجه حرارت های بالا که معمولا درجه حرارت هایی است که در عمل مخلوط های قیری ساخته می شوند، مشخص می نماید. این کمیت در تعیین عملکرد قیر موثر است به طوری که هر اندازه قیر نسبت به گرما حساس تر باشد ، کندروانی آن در درجه حرارت های بالا کمتر خواهد بود. از جمله نکات اجرایی مهمی که می توان از کمیت کندروانی قیرها استخراج نمود، آن است که هر چه کندروانی قیر کمتر باشد، استفاده از آن قیر برای تولید و پخش آسفالت راحت تر خواهد بود و نیز جابجایی قیر از مخازن و اختلاط قیر با مصالح سنگی به سهولت انجام می شود. 

نکته قابل تامل دیگر آن است که کندروانی قیر با پایداری آسفالت با تغییرات دما رابطه مستقیم دارد. بدین معنا که اگر کندروانی کم باشد، قیر در گرمای تابستان حالت خمیری پیدا خواهد کرد و سبب مواج شدن آسفالت زیر بار ترافیک می شود و نیز پدیده قیرزدگی رخ خواهد داد. هم چنین اگر کندروانی قیر زیاد باشد در سرمای زمستان آسفالت ها دچار ترک خوردگی خواهند شد. 

روش های مختلفی برای تعیین کندروانی قیرها موجود است که از جمله آنها می توان روش سی بولت- فورل، روش استاندارد تار ویسکومتر (S.T.V) ، روش ویسکومتر ردوود (Red Wood) و روش کینماتیکی را نام برد. روشی که ما در ادامه پیش خواهیم گرفت روش سی بولت- فورل است اما در ذیل به توضیح اجمالی درباره هر یک از روش های فوق الذکر می پردازیم:

روش سی بولت- فورل:

ویسکومتر سی بولت- فورل برای تعیین کندروانی قیرهای مخلوط بکار می رود و به طور کلی مشابه ویسکومتر S.T.Vبوده و نوع اصلاح شده ویسکومتر ردوود تلقی می شود. از آنجایی که قطر سوراخ ویسکومتر سی بولت- فورل کوچکتر از قطر سوراخ ویسکومتر S.T.Vمی باشد، بنابراین درجه حرارت آزمایش در این ویسکومتر بالاتر خواهد بود. در دستگاه سی بولت- فورل کندروانی، زمان لازم بر حسب ثانیه برای آنکه مقدار 60 سانتی متر مکعب قیر مایع در دمای 135 درجه سانتیگراد از مجرای دستگاه سی بولت- فورل فرو ریزد تعیین می شود. شرح این روش در استاندارد زیر مفصلا آمده است:

ASTM Methods, (D: 88-53)

روش ردوود:

از ویسکومتر ردوود برای تعیین کندروانی قیرهای مایع استفاده می شود. از آنجایی که قطر سوراخ این ویسکومتر کوچک است، لذا قیرهای خالص و حتی قیرهای مخلوط به کندی از آن عبور کرده و مدت زمان زیادی نیاز دارند. از این ویسکومتر در اندازه گیری کندروانی قیرهایی که همراه با حلال هایی چون کروزین، گازوئیل و گازولین که در تهیه قیرهای مخلوط به کار می روند، استفاده می شود. می توان برای یافتن مطالب بیشتر به استانداردهای زیر مراجعه نمود:

Standard Methods, (IP. 70/57)

Standard Methods, (Paragraph 21.11)

روش کینماتیکی:

 در روش اندازه گیری کندروانی به روش کینماتیکی، با عبور مقدار 50 میلی لیتر قیر مورد آزمایش با درجه حرارت 40 درجه سانتیگراد از مجرای لوله استاندارد دستگاه زمانی که صرف عبور قیر شده است را یادداشت می کنیم و این زمان را به عنوان کندروانی قیر محسوب می نماییم.

روش استاندارد تار ویسکومتر:

 این ویسکومتر که به ویسکومتر S.T.Vمعروف می باشد، برای اندازه گیری کندروانی قیرهای مخلوط و نیز قیرهای قطران کاربرد دارد. این ویسکومتر مشابه ویسکومتر ردوود می باشد که در آن حجم معینی قیر از درون سوراخی با قطر معین در درجه حرارت مشخص عبور نموده و زمان عبور بر حسب ثانیه آن را به عنوان کندروانی قیر ثبت می نمایند. این روش در استاندارد ASTMگنجانده نشده است، اما در استانداردهای زیر مندرج است:

Standard Methods, (IP. 72/58)

Standard Methods, (RT. 2/57)

هدف از آزمایش ویسکوزیته، تعیین خواص روانی قیر در دماهای بالا و تعیین عملکرد آسفالت می باشد.

وسایل آزمایش:

  • دستگاه سی بولت- فورل
  • دماسنج
  • قیرمذاب
  • ظرف مخصوص

روش انجام آزمایش:

قبل از شروع آزمایش، ابتدا باید دستگاه سی بولت- فورل را با حلال تتراکلرید کربن یا نفت سفید شست و خشک نمود. حال قیر را تا دمای حدود 138 درجه سانتیگراد حرارت می دهیم و از الک نمره 200 عبور می دهیم تا ناخالصی های آن گرفته شود. دستگاه سی بولت- فورل را روشن می کنیم تا دمای روغن پیرامون مخزن قیر، به حدود 135 درجه سانتیگراد برسد. این دما را باید با دماسنج پیوسته اندازه گیری نماییم. حال قیر را در داخل مخزن دستگاه می ریزیم و میله روی نازل را بالا می کشیم و زمانی را که طی آن ظرف شیشه ای زیر نازل به اندازه 60 سانتیمتر مکعب از قیر پر شود را محاسبه می کنیم. این زمان بر حسب ثانیه، همان کندروانی قیر خواهد بود.دقت شود که پس از انجام آزمایش ظرف شیشه ای را از قیر خالی نموده و با حلال مناسب آن را تمیز نمایید.