لیست استانداردهای قیر و آسفالت(A.S.T.M-AASHTO)

قیر پلیمری,ماستیک گرم ریز,ماشین آلات درزگیری,ماستیک درز گیری,ماستیک درز گیری آسفالت,ماشین آلات راه,ماشین آلات راه سازی,ماشین آلات ترمیم راه,ترمیم آسفالت,قیر پلیمر ایرانیان,دستگاه درزگیری,دستگاه درزگیری آسفالت,دستگاه تراش بتن,دستگاه تراش آسفالت,ماستیک پلیمری,ماستیک درزگیری,قیر پلیمر,ماشین‌آلات کارکرده درزگیری,ماشین‌آلات ترمیم آسفالت,ترمیم درز انبساط پل,ماستیک درز بتن,ماستیک درزگیری گرم ریز,ماستیک درزگیری پل,ترمیم ژوئن پل,ماستیک درز انبساط,درزگیری درز انبساط,درزگیری ترک آسفالت,درزگیری افقی,درز انبساط پل,قیر اصلاح شده,قیر اصلاح شده با پلیمر,قیر،پلیمر,روکش آسفالت,میکروسرفیسینگ,چیپسیل,قیر پاش,فلاسک قیر,دستگاه درز گیر آسفالت,گروه ماراتن قشم,ماستیک درزگیر,ماستیک درزگیر گرم,ماستیک درزگیر گرم ریز,ماستیک درزگیر پل,ماستیک درزگیر درز انبساط,ماستیک درزگیر درز انبساط پل,ماستیک درزگیر آسفالت,ماستیک درزگیر پلیمری,ماستیک درزگیر آسفالت پلیمری,ماستیک پلیمری درزگیر,ماستیک درزگیر پلیمری گرم,ماستیک پلیمری درزگیر گرم ریز,لکه گیری آسفالت,لکه گیری پلیمری,درز پلیمری,درزگیری و لکه گیری پلیمری,ماستیک لکه گیری,ماستیک لکه گیری پلیمری,درزگیری آسفالت,ماستیک درزگیر ,درز انبساط پلیمری,اجرای درز انبساط پلیمری,درز انبساط پلیمری پل,د,درزگیری پلیمری,درزگیری قیر پلیمری,دستگاه درزگیر پلیمری,دستگاه تزریق پلیمر گرم‌ریز,ماستیک پلیمریmei200,ماستیک پلیمریmei102,قیر درزگیری,کارخانه قیر پلیمری,کارخانه قیر درزگیری,کارخانه قیر پلیمر ایرانیان,کارخانه تولید قیر پلیمری,کارخانه تولید ماستیک درزگیری,کارخانه تولیدی قیر پلیمر ایرانیان,شرکت قیر پلیمر ایرانیان,دستگاه درزگیری آسفالت قیر پلیمر ایرانیان,ماستیک پلیمر قیر پلیمر ایرانیان,ماستیک ترمیم آسفالت,ماستیک ترمیم آسفالت قیر پلیمر ایرانیان,فروش ماشین‌آلات ترمیم آسفالت,فروش ماشین‌آلات ترمیم آسفالت شرکت قیر پلیمر ایرانیان,فروش ماستیک گرم ریز درزگیری آسفالت,فروش ماستیک گرم ریز درزگیری آسفالت قیر پلیمر ایرانیان,ماشین‌آلات راه قی پلیمر ایرانیان,ترمیم آسفالت قیر پلیمر ایرانیان,دستگاه تراش آسفالت قیر پلیمر ایرانیان,درزگیری پلیمری درز انبساط پل,درزگیری پلیمری درز انبساط پل قیر پلیمر ایرانیان,کارخانه تولید ماستیک درزگیری آسفالت قیر پلیمر ایرانیان,قیر پاش قیر پلیمر ایرانیان,فلاسک قیر قیر پلیمر ایرانیان,دستگاه لکه گیر تابشی قیر پلیمر ایرانیان,بزرگترین تولید کننده ماستیک درزگیری آسفالت,تولید کننده قیر پلیمری,تولید کننده ماستیک درزگیری,qpi,Qpi factory,Qpi قیر پلیمری,ماستیک درزگیری آسفالت qpi,ماستیک درزگیری mei,ماستیک درزگیری mei102,ماستیک درزگیری mei200,qpi company,درزگیری پلیمری بتن,قیر پلیمری قیر پلیمر ایرانیان,ماستیک قیر پلیمر ایرانیان,www.qpi-co.com,تولید قیر پلیمری,تولید قیر پلیمری ترمیم آسفالت,تولید کننده قیر پلیمر درزگیری ترمیم آسفالت,درزگیری آسفالت پلیمری,اجرای درزگیری آسفالت,دستگاهای درزگیری آسفالت,مواد درزگیری آسفالت,ماستیک درزگیری آسفالت,قیر پلیمری درزگیری آسفالت,تولید قیر پلیمری درزگیری آسفالت,اجرای درز انبساط پلیمری پل,ماستیک پلیمری ترمیم آسفالت,ماستیک پلیمری گرم ریز,ماستیک پلیمری گرم ریز تک جزئی,ماستیک پلیمری ترمیمی آسفالت,ماستیک پلیمری ,ماستیک درزگیری پلیمری,تولید ماستیک ترمیم آسفالت,صادرات ماستیک پلیمری,صادرات ماستیک درزگیری,صادرات قیر پلیمری,صادرات ماشین‌آلات درزگیری,صادرات ماستیک درزگیری آسفالت,ترمیم ترک آسفالت,درزگیر آسفالت قیر پلیمر ایرانیان,ماستیک پلیمری قیر پلیمر ایرانیان,ماستیک گرم ریز قیر پلیمر ایرانیان,ماشین‌آلات ترمیم آسفالت قیر پلیمر ایرانیان,درزگیری پلیمری آسفالت قیر پلیمر ایرانیان,تولید کننده ماستیک ترمیم آسفالت,لکه گیری پلیمری قیر پلیمر ایرانیان,ماراتن قیر پلیمر ایرانیان,روکش آسفالت قیر پلیمر ایرانیان,ماشین‌آلات راهسازی قیر پلیمر ایرانیان,نمایندگی ماراتن کانادا,نمایندگی ماراتن,ماراتن قشم,قیر پلیمیری,ماستیک پلیمری درزگیری,قیر پلیمری درزگیری,دستگاه تزریق قیر پلیمری,دستگاه درزگیری قیر پلیمری,تجهیزات درزگیری آسفالت,ماشین‌آلات درزگیری آسفالت,ماشین‌آلات درزگیری,قطعات ماشین‌آلات درزگیری,نمایندگی ماشین‌آلات درزگیری,mei200,mei102,ماستیک درزگیر مناسب اقلیم گرم,ماستیک درزگیر مناسب اقلیم سرد,ماستیک درزگیر مناسب اقلیم معتدل,ترمیم رویه آسفالت,ترمیم خرابی آسفالت,ترمیم درز انبساط,ماشین‌آلات درزگیری پلیمری,شرکت قیر پلیمر,شرکت قیر پلیمری ایرانیان,قیرـپلیمرـایرانیان,Qpi co,Qpi company,j,تولید ماستیک درزگیری,تولید ماستیک درزگیری آسفالت,تولید کننده ماستیک درزگیری آسفالت,تولید کننده مواد ترمیمی آسفالت,تولید مواد درزگیری,تولید مواد درزگیری آسفالت,صادرات ماشین‌آلات درزگیری آسفالت,صادرات ماستیک درزگیری گرم ریز,ماستیک درزگیری آسفالت تک جزئی

استانداردهای قیر و آسفالت

# # #
 

 

استانداردهای تعیین خصوصیات قیر

 

ردیف

عنوان

ASTM

AASHTO

۱

قیرهای خالص رده‌بندی شده با درجه‌ی نفوذ

D946

M20

۲

قیرهای خالص اصلاح شده با پلیمرهای نوع I برای مصرف در عملیات آسفالتی

D5976

 

۳

قیرهای خالص اصلاح شده با پلیمرهای نوع II برای مصرف در عملیات آسفالتی

D5840

 

۴

قیرهای خالص اصلاح شده با پلیمرهای نوع III برای مصرف در عملیات آسفالتی

D5841

 

۵

قیرهای خالص اصلاح شده با پلیمرهای نوع VI برای مصرف در عملیات آسفالتی

D5892

 

۶

 قیرهای اصلاح شده با پودر لاستیک همراه با افزودنی‌های دیگر برای مصرف در عملیات آسفالتی

D6114

 

۷

قیرهای اصلاح شده با مواد شیمیایی برای مصرف در عملیات آسفالتی

D6154

 

۸

نمونه‌گیری از مواد قیری

D140

T40

۹

قابلیت حلالیت قیرها در تری کلرو اتیلن

D2042

T44

۱۰

افت وزنی ترکیبات قیری و روغنی با حرارت

D6

T47

۱۱

نقطه‌ی اشتعال و سوختن با ظروف روباز کلیولند

D92

T48

۱۲

درجه‌ی نفوذ مواد قیری

D5

T49

۱۳

آزمایش شناور شدن مواد قیری

D139

T50

۱۴

خاصیت انگمی مواد قیری

D113

T51

۱۵

نقطه‌ی نرمی قیر و قطران (روش حلقه و گلوله) با اتیلن گلیکول

D2398

T53

۱۶

مقدار آب در محصولات نفتی و مواد قیری از طریق تقطیر

D95

T55

۱۷

آزمایش قیرآبه‌ها

D244

T59

۱۸

غلظت با روش سی‌بولت

D88

T72

۱۹

نقطه‌ی اشتعال قیر با روش ظرف سربسته

D93

T73

۲۰

تقطیر قیرهای محلول

D402

T78

۲۱

نقطه‌ی اشتعال قیرهای دارای نقطه‌ی اشتعال کمتر از ۹۳درجه‌ی سانتی‌گراد

D1310

T79

۲۲

آزمایش لکه‌ی مواد قیری

 

T102

۲۳

مواد معدنی یا خاکستر موجود در مواد قیری

 

T111

۲۴

تقطیر محصولات نفتی

D86

T115

۲۵

اثر حرارت و هوا روی مواد قیری با روش فیلم نازک قیر

D1754

T179

۲۶

اثر حرارت و هوا روی مواد قیری با روش فیلم نازک قیری دوار

D2872

T240

۲۷

کندروانی کینماتیک مواد قیری

D2170

T201

۲۸

کندروانی به روش واکیو کاپیلاری

D2171

T202

۲۹

وزن مخصوص قیرهای نیمه‌سخت (قیرهای خالص)

D70

T228

۳۰

قابلیت حلالیت قیرهای اصلاح شده با پلیمر در تری کلرور اتان

D5546

 

۳۱

کندروانی قیر با غلظت‌سنج صفحه‌ای- مخروطی

S3205

 

 

 

استانداردهای تعیین خصوصیات آسفالت

 

ردیف

عنوان

ASTM

AASHTO

۳۲

مشخصات مخلوط‌های آسفالتی گرم

D3515

 

۳۳

نمونه‌گیری مخلوط‌های آسفالتی

D979

T168

۳۴

اندازه‌گیری آب یا مواد فرار موجود در مخلوط‌های آسفالتی

D1461

T110

۳۵

آزمایش جدا کردن قیر از مخلوط‌های آسفالتی

D2172

T164

۳۶

اثر آب روی چسبندگی مخلوط‌های آسفالتی

D1075

T165

۳۷

تعیین وزن مخصوص مخلوط‌های آسفالتی متراکم از طریق نمونه‌های اشباع شده با سطح خشک

 

T166

۳۸

مقاومت فشاری مخلوط‌های آسفالتی

D1074

T167

۳۹

اندازه‌گیری درصد اندود شدن سنگدانه‌ها در مخلوط‌های آسفالتی

D2489

T195

۴۰

حداکثر وزن مخصوص نظری مخلوط‌های آسفالتی با روش رایس

D2041

T209

۴۱

درصد کوبیدگی مخلوط‌های آسفالتی

 

T230

۴۲

آزمایش مارشال مخلوط‌های آسفالتی با قالب‌های استوانه‌ای کوچک

D1559

T245

۴۳

آزمایش ویم مخلوط‌های آسفالتی

D1560

T246

۴۴

آزمایش مارشال اصلاح شده با قالب‌های استوانه‌ای بزرگ

D5581

 

۴۵

تهیه‌ی نمونه‌های آزمایشگاهی مخلوط‌های آسفالتی با روش کالیفرنیا

D1561

T247

۴۶

تعیین درصد فضای خالی مخلوط‌های آسفالتی متراکم با دانه‌بندی پیوسته و باز

D3203

T269

۴۷

تعیین درصد تقریبی قیر مصالح سنگی با روش سانتریفوژ

D5148

T270

۴۸

وزن مخصوص حقیقی مخلوط‌های آسفالتی متراکم با روش نمونه‌های ساخته شده با اندود پارافین

D1188

T275

۴۹

اثر آب روی مقاومت کششی مخلوط‌های آسفالتی با دانه‌بندی پیوسته

D4867

T238

۵۰

تعیین وزن مخصوص ظاهری و وزن واحد حجم مخلوط‌های آسفالتی فاقد خاصیت جذب آب

D2726

 

۵۱

محاسبه‌ی درصد قیر جذب شده توسط سنگدانه‌ها در مخلوط‌های آسفالتی

D4469

 

۵۲

خواص برشی و کوبیدگی مخلوط‌های آسفالتی با ماشین دوار

D3387

 

۵۳

روش تهیه مخلوط بتن اسفالتی برای آزمایش تعیین مدول دینامیکی

D3496

 

۵۴

اندازه‌گیری مدول برجهندگی مخلوط آسفالتی

D4123

 

۵۵

اندازه‌گیری نفوذپذیری مخلوط آسفالتی

D3637

 

۵۶

تهیه‌ی تیر آسفالتی با روش کالیفرنیا

D3202

 

۵۷

اثر آب روی مخلوط‌های آسفالتی نکوبیده

D3625